NNI AS  
Medarbeidere

Medarbeidere
Medarbeidere i NNI:
Leder NNI

Cand. real
Arnold Håland

Økolog og zoolog
Tlf: 55 17 77 10
E-post: arnold@nni.no

Arbeidsområder

Prosjektledelse og ledelse av NNI. Biomangfold, bevaringsbiologi, akvatisk økologi, fiskeundersøkelser, vilt, ornitologi, konsekvensutredninger, plan & miljø, naturinformasjon.

Fagkonsulent

Cand. scient
Kjerstin Nilsen Nøkling

Akvatisk økolog

Arbeidsområder

Akvatisk økologi, marin biologi, biologisk mangfold, akvabotanikk, moser og moseøkologi, og plan & miljø-utredninger, kartlegging av biologisk mangfold.

Forsker og fagkonsulent

Dr. scient
Åge Simonsen

Zoolog og entomolog
Arbeidsområder

Biologisk mangfold, entomologi, virvelløse dyr, terrestrisk økologi, akvatisk økologi, bunndyr, miljøstatus i vannforekomster, plan & miljøutredninger, naturkartlegging.
Fagkonsulent

Cand. scient
Jenfrid Stellberg

Botaniker og akvatisk økolog
Arbeidsområder

Botanikk, biologisk mangfold, akvatisk og terrestrisk økologi, plan & miljø-, konsekvens- og miljøutredninger.

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::