NNI AS  
Naturinfo & foto

Naturinformasjon & foto
Naturinformasjon
Kunnskap og informasjon om norsk natur er viktig i mange sammenhenger. Skal alle sektorer innen samfunnet kunne integrere hensyn til natur og miljø i sin virksomhet, er tilgang på kunnskap og informasjon om mange tema en forutsetning i arbeidet. Relevant kunnskap må formidles med fokus på fagkompetanse og kvalitets- sikring.

NNI har kompetanse på mange felt når det gjelder norsk natur, plante- og dyrelivet og de ulike forvaltningsmessige tema. Vi har god erfaring fra arbeid med å tilrettelegge og popularisere slik informasjon. Vi kan også bidra med foto og video om det skulle være ønskelig. Vi har lang erfaring med tverrfaglig samarbeid i større prosjekter, der vi trekker inn spisskompetanse fra andre fagfelter. Prosjektledelse er derfor en aktuell funksjon for NNI. Teamwork gir alltid gode resultater!

I tillegg til utførelse av naturinformasjonsprosjekter har NNI egne prosjekter der kunnskapsformidling om norsk natur står sentralt - spesielt har vi arbeidet vi med web, og deltatt i ulike bokprosjekter, i radioprogrammer og video/fjernsynsproduksjon.

Står du derfor med et behov for å knytte til deg ekstern kompetanse innen dette felt - kontakt oss!

NNI har også lang praktisk erfaring med kunnskapsformidling og guiding ute i felten, blant annet har vi siden 2001 guidet naturinteresserte fra inn- og utland. Ta kontakt for mer informasjon om NNIs profesjonelle guiding-virksomhet i sektoren naturbasert reiseliv og økoturisme.

Naturfoto
Formidling av informasjon har ofte sitt viktigste grunnlag i tekster, men i svært mange sammenhenger er det et klart behov for bilder. Bilder sier ofte mer en 1000 ord - et uttrykk som absolutt har sin berettigelse.

  • Fotoarkiv
    NNI har som mål at naturfoto skal være en del av våre produkter og naturfotografering en del av vår kompetanse.
    Med lang fotoerfaring har vi etterhvert et betydelig omfang av bilder fra norsk natur, fra landskap til arter, fra kyst til fjell - og fra syd til nord i vårt langstrakte land.

  • Fotooppdrag
    I tillegg til at vi har etablert et eget fotoarkiv for salg av bilder tar vi på oss fotooppdrag dersom det er helt spesifikke motiv som står på ønskelisten. I dette perspektivet tar vi i mot oppdrag som går på assistanse og guiding dersom du er på jakt etter spesielle motiver fra norsk natur.

    Derfor - nøl ikke med å ta kontakt - så ser vi om dine fotobehov kan tilfredstilles.

 


skille
Energi & miljø|Vann & vassdrag|Vei & natur|Marin økologi|Ferskvannsøkologi|Landøkologi

 


Plan og miljø

blank
Konsekvensutredninger
blank
Naturforskning
blank
Analyse av biodata
blank
Natur og biomangfold
blank
Miljøovervåkning
blank
Vilt, fisk og utmark
blank
Friluftsliv og nærmiljø
blank
Naturinfo og foto

Share |

  blank Biologisk mangfoldblank Truede arter blank Konsekvensutredning blank Rødliste blank Skog blank Grønnstruktur blank Insekter blank Fjell blank Naturtyper
blank Strandsone blank Sjø blank Fugl blank Fisk blankFerskvann blank Rovdyrblankblank Vannkraft blank Kraftlinjer blank Vassdrag blank Forurensing blank Kulturlandskap blank Kartlegging
blank Planlegging blank Friluftslivblank Fremmede arter blank Forskning blankSmåkraftutredninger blank

 
 
NNI Resources AS :: Postadresse :: NNI Resources AS,Paradisleitet 14, 5232 Paradis:: Tlf. 55 17 77 10 :: E-post - post@nni.no
::Copyright NNI ::